1-تهیه جدوال مربوط به پراکندگی کودکان استثنایی از منابعی که توسط استاد معرفی می شوند.

2- تهیه لیستی از مراکز و موسسه هایی دولتی و خصوصی در سطح شهرو استان که به ارائه خدمات مربوط به آموزش و توان بخشی کودکان استثنایی می پردازند.

3- دانشجویان از نحوه گزینش،شناسایی و جای گزینی و نیز روشهای آموزشی دانش آموزان تیزهوش گزارش تهیه نمایند.

4- دانشجویان در مورد اهداف،محتوا و روشهای تدریس کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر گزارش تهیه نمایند.

5- دانشجویان از فعالیتهای تربیتی وهمچنین مراکز باز پروری کودکان عقب مانده در مراکز توانبخشی بهزیستی گزارش تهیه نمایند.

6- روش تشخیص،جای گزینی  و آموزش کودکان مبتلا به نقص توجه را در مراکز استثنایی تهیه و به صورت گزارش ارائه کند.

7- در مورد راههای درمانی و آموزشی کودکان مبتلا به اختلال رفتاری گزارش تهیه نمایند.

8- تهیه فهرستی از فعالیت هایی که می توان جهت بازپروری حسی- حرکتی در فرآیند آموزش کودکان مبتلا به اختلا لات خاص یادگیری استفاده نمود با مراجعه به مدارس خاص.

9- با مراجعه به مدارس نابینایان و یا مدارس استثنایی آیین نامه ها،قوانین ومقررات مربوط به ثبت نام،روش های آموزشی مرسوم و محتوای برنامه های درسی دانش آموزان نابینا و نیمه بینا را مورد بررسی قرار داده و در قالب گزارشی به استاد مربوطه ارائه نمایند.

10- دانش آموز ناشنوایی را انتخاب و از طریق مصاحبه با والدین و مربیان و بررسی تاریخچه فردی وی علل ناشنوایی،خصوصیات رفتاری و روان شناختی و وضعیت تحصیلی اش را مورد مطالعه قرار داده و در قالب گزارش به استاد مربوطه ارائه نمایند.

- دانشجویان جهت آشنایی با دانش آموزان معلول جسمی-حرکتی و روشهای کار درمانی در مراکز توان بخشی بهزیستی به یکی از مراکز بخش خصوصی در شهر مراجعه و گزارش تهیه نمایند.

12- در زمینه اشتغال یابی و باز پروری حرفه ای جهت معلولین جسمی محدودیتهای وجود دارد این موضوع را مورد بررسی قرارداده و گزارشی تهیه نمایند.

یکی از موضوعات زیر از طریق مطالعه کتابخانه ای و زیر نظر استاد مربوطه انجام گیرد.

1- بررسی تاریخچه،تعاریف وعلل یکی ازانواع اختلالات گفتاری

2- بررسی ویژگی ها و خصوصیات افراد دارای آسیب دیدگی گفتاری

3- ترجمه یک متن خارجی در رابطه با افراد دارای آسیب دیدگی گفتاری

4- بررسی تاریخچه،تعاریف وعلل آسیب دیدگی شنیداری

5- بررسی ویژگی ها و خصوصیات افراد دارای آسیب دیدگی شنیداری

6- بررسی روش های آموزشی مختلف ومقایسه محتوای کتب مخصوص ناشنوایان و نیمه شنوایان با دانش آموزان عادی

7- ترجمه یک متن خارجی در رابطه با افراد دارای آسیب دیدگی شنیداری

8- بررسی تاریخچه،تعاریف وعلل آسیب دیدگی دیداری

9- بررسی ویژگی ها و خصوصیات افراد دارای آسیب دیدگی دیداری

10- مقایسه روشهای آموزشی و کتب مخصوص نابینایان با دانش اموزان عادی

11- ترجمه یک متن خارجی در رابطه با افراد دارای آسیب دیدگی دیداری

 

+ نوشته شده توسط (تنها) در یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 و ساعت 17:5 |

 

 

باسمه تعالی

 

 

خواندن انسان را پر می کند، سخن راندن انسان را آماده و نوشتن اتسان را دقیق میکند.                                        (فرانسیس بیکن)

1- هنگام مطالعه هدف خاصی را دنبال کنید.

2- با تمرکز روی مطالب، افکار ناخواسته را از ذهنتان دور کنید.

3- فعالانه به مطالعه بپردازید.

4- زمان ومقدار مطالعه را قبل از مطالعه تعیین کنید وبه آنها پایبند باشید.

5- در ساعت های معین و ثابتی مطالعه کنید و هر5/1 تا2 ساعت مطالعه 10 تا 15 دقیقه استراحت کنید.

6 – عوامل مزاحم را از اطراف خود دور کنید.

7– محیط مطالعه را برای مطالعه از لحاظ گرما ، سرما ،نور و آرامش آماده کنید.

8– یاداشت برداری کنید.

9- از خود سوال کنید.

10- رمز نویسی کنید بعنوان مثال کاسکاز بعنوان رمز برای رودخانه های کارون، ارس ،سفید رود، کرخه ،اترک و زاینده رود.

11- با دوستانتان در مورد مطالب سوال کنید.

12- در مورد عقیده نویسنده تبادل نظر کنید.

13- مطلب را جدی بخوانید و سعی کنید به آن علاقه مند شوید.

14- مطالب دشوار را به قسمت های ساده تر و کوچک تر تقسیم کنید.

15- به ذهن و توانایی ذهنی خود ایمان داشته باشید. این امر موجب تقویت حافظه شما می شود.

  و  د ر آخر نکته بسیار مهم:

16- اینکه حدود 60 تا 70 درصد از اطلا عات بعد از یادگیری فراموش می شوند این فراموشی 4 تا 5 ساعت بعد از یادگیری آنها صورت می گیرد بنا براین با یک تدبیر می توان جلوی این مساله را گرفت، تدبیر بکار گرفته این است : مطلبی که می باید به حاطر سپرده شود را به چند قسمت تقسیم می کنیم ،آن گاه پس از به خاطر سپردن قسمت اول و دوم بر می گردیم و دوباره قسمت اول را مرور می کنیم ،آن گاه سراغ به خاطر سپردن قسمت سوم می رویم و پس از آن به مرور قسمت دوم می پردازیم و پس از آن به سراغ قسمت چهارم می رویم وبه همین شکل ادامه می دهیم .این کار سبب می شود که مطالبی که فراموش شده اند دوباره به حافظه بر گشته و احتمال فراموشی آنها تقلیل یابد .

 

 

 

انجمن علمی رو ان شناسی

+ نوشته شده توسط (تنها) در یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 و ساعت 17:2 |


Powered By
BLOGFA.COM