1-تهیه جدوال مربوط به پراکندگی کودکان استثنایی از منابعی که توسط استاد معرفی می شوند.

2- تهیه لیستی از مراکز و موسسه هایی دولتی و خصوصی در سطح شهرو استان که به ارائه خدمات مربوط به آموزش و توان بخشی کودکان استثنایی می پردازند.

3- دانشجویان از نحوه گزینش،شناسایی و جای گزینی و نیز روشهای آموزشی دانش آموزان تیزهوش گزارش تهیه نمایند.

4- دانشجویان در مورد اهداف،محتوا و روشهای تدریس کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر گزارش تهیه نمایند.

5- دانشجویان از فعالیتهای تربیتی وهمچنین مراکز باز پروری کودکان عقب مانده در مراکز توانبخشی بهزیستی گزارش تهیه نمایند.

6- روش تشخیص،جای گزینی  و آموزش کودکان مبتلا به نقص توجه را در مراکز استثنایی تهیه و به صورت گزارش ارائه کند.

7- در مورد راههای درمانی و آموزشی کودکان مبتلا به اختلال رفتاری گزارش تهیه نمایند.

8- تهیه فهرستی از فعالیت هایی که می توان جهت بازپروری حسی- حرکتی در فرآیند آموزش کودکان مبتلا به اختلا لات خاص یادگیری استفاده نمود با مراجعه به مدارس خاص.

9- با مراجعه به مدارس نابینایان و یا مدارس استثنایی آیین نامه ها،قوانین ومقررات مربوط به ثبت نام،روش های آموزشی مرسوم و محتوای برنامه های درسی دانش آموزان نابینا و نیمه بینا را مورد بررسی قرار داده و در قالب گزارشی به استاد مربوطه ارائه نمایند.

10- دانش آموز ناشنوایی را انتخاب و از طریق مصاحبه با والدین و مربیان و بررسی تاریخچه فردی وی علل ناشنوایی،خصوصیات رفتاری و روان شناختی و وضعیت تحصیلی اش را مورد مطالعه قرار داده و در قالب گزارش به استاد مربوطه ارائه نمایند.

- دانشجویان جهت آشنایی با دانش آموزان معلول جسمی-حرکتی و روشهای کار درمانی در مراکز توان بخشی بهزیستی به یکی از مراکز بخش خصوصی در شهر مراجعه و گزارش تهیه نمایند.

12- در زمینه اشتغال یابی و باز پروری حرفه ای جهت معلولین جسمی محدودیتهای وجود دارد این موضوع را مورد بررسی قرارداده و گزارشی تهیه نمایند.

یکی از موضوعات زیر از طریق مطالعه کتابخانه ای و زیر نظر استاد مربوطه انجام گیرد.

1- بررسی تاریخچه،تعاریف وعلل یکی ازانواع اختلالات گفتاری

2- بررسی ویژگی ها و خصوصیات افراد دارای آسیب دیدگی گفتاری

3- ترجمه یک متن خارجی در رابطه با افراد دارای آسیب دیدگی گفتاری

4- بررسی تاریخچه،تعاریف وعلل آسیب دیدگی شنیداری

5- بررسی ویژگی ها و خصوصیات افراد دارای آسیب دیدگی شنیداری

6- بررسی روش های آموزشی مختلف ومقایسه محتوای کتب مخصوص ناشنوایان و نیمه شنوایان با دانش آموزان عادی

7- ترجمه یک متن خارجی در رابطه با افراد دارای آسیب دیدگی شنیداری

8- بررسی تاریخچه،تعاریف وعلل آسیب دیدگی دیداری

9- بررسی ویژگی ها و خصوصیات افراد دارای آسیب دیدگی دیداری

10- مقایسه روشهای آموزشی و کتب مخصوص نابینایان با دانش اموزان عادی

11- ترجمه یک متن خارجی در رابطه با افراد دارای آسیب دیدگی دیداری

 

+ نوشته شده توسط (تنها) در یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 17:5 |


Powered By
BLOGFA.COM